Regulamin

Regulamin sklepu interenetowego https://sklep-kgdesign.pl/
prowadzonego przez firmę KG Design, ul. Dołuszycka 32D, 32-700 Bochnia
Tel. 508235883
info.kgdesign@gmail.com


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin ustala ogólne warunki współpracy Klienta i KG DESIGN oraz zamawiania usług graficznych i poligraficznych, w tym Papeterii Ślubnej oferowanej przez KG DESIGN.
2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia.
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

II. ZAMÓWIENIA

1. Prezentowana Papeteria Ślubna i Okolicznościowa sprzedawana jest przez sklep https://sklep-kgdesign.pl/ za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej poprzez złożenie i opłacenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu (https://sklep-kgdesign.pl/) i jest równoznaczne z podjęciem współpracy z KG DESIGN i z akceptacją Regulaminu.
3. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez stronę.
4. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podawania przyczyny, o czym powiadomi niezwłocznie Klienta. W przypadku dokonania wpłaty przez Klienta, należność zostanie zwrócona.
5. W przypadku rezygnacji nie wynikającej z winy KG Design koszty nie będą zwracane.

 

III. PAPETERIA ŚLUBNA OKOLICZNOŚCIOWA INFORMACJE

1. KG DESIGN nie sprzedaje projektów papeterii ślubnej.
2. KG DESIGN w ramach realizacji zamówionych projektów/gotowych wzorów zaproszeń i dodatków nie udostępnia Klientom plików graficznych oraz edytowalnych projektów.
3. KG DESIGN jako autor projektu zastrzega prawo do wyłącznego realizowania zamawianych usług przez Klienta.
4. Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych realizacji kolorystyką.


IV. PRÓBKI PAPETERII ŚLUBNEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ

1. W KG DESIGN jest możliwość zamówienia PRÓBEK Papeterii Ślubnej, które znajdują się na stronie internetowej.
2. Próbki wysyłane są z losowo wybranymi tekstami. Próbne zaproszenia pozwolą ocenić Klientowi jakość oraz charakter naszej papeterii.
3. W ofercie próbek nie mamy dostepnych wszystkich wzorów prezentowanych na stronie. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany dowiedzieć się, czy interesujące go wzory są dostepne. KG DESIGN w przypadku braku konkretnej próbki proponuje inne wzory.

 

V. ZAMAWIANIE I PŁATNOŚĆ

1. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku nie opłacenia zamówienia w przeciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane. 
2. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji jest liczony od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
3. Każde zamówienie otrzymuje swój numer, który zamawiający podaje przy kontakcie ze Sklepem oraz w tytule wpłaty.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.


VI. DANE DO PROJEKTU, PROJEKTOWANIE, REALIZACJA, WYSYŁKA

1. KG DESIGN nie wprowadza zmian w tekstach/listach gości oraz danych podanych przy zamówieniu. Za poprawność tekstów/list gości odpowiedzialność ponosi Klient. Minimalna ilość zaproszeń ślubnych to 20sztuk. Przy mniejszej ilości doliczamy opłatę za rozpoczęcie druku w wysokości 50zł.
2. KG DESIGN nie wykonuje tłumaczeń tekstów na inne języki. W przypadku zamawiania innych wersji językowych treść dostarcza Klient.
3. Przed wydrukiem i realizacją zamówienia KG DESIGN zobowiązuje się do przesłania Klientowi wizualizacji papeterii– czyli elektronicznej wersji projektu, do sprawdzenia poprawności treści i jego akceptacji. KG DESIGN wysyła jeden przykład spersonalizowanego zaproszenia – jako wzór.
4. Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian.
5. KG DESIGN nie bierze odpowiedzialności za wszystkie błędy zauważone po akceptacji projektu. Po akceptacji projektu odpowiedzialność ponosi Klient.
6. Na wykonanie papeterii ślubnej i okolicznościowej składa się czas na wykonanie projektu oraz poźniejszy druk i realziacja.
7. Projektowanie rozpoczyna się po zaksięgowanej wpłaty.
8. Czas na wykonanie projektów trwa od 5 do 9 dni roboczych . Termin jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty. Poprawki graficzne wydłużają czas projektowy.
9. Realizacja następuje po ostatecznym zaakceptowaniu projektu do druku przez Klienta. W tym czasie KG DESIGN przygotowuje pliki do druku, drukuje oraz kompletuje zamówienie.
10. Realizacja trwa od 5 do 20 dni roboczych. Czas wysyłki nie jest wliczany w czas realizacji zamówienia. Czas wysyłki uzalezniony jest od firmy kurierskiej.
11. W przypadku wykonywania poprawek na zyczenie Klienta, KG DESIGN zobowiązuje się podesłać je mailowo do 3-4 dni roboczych.
12. Większe poprawki graficzne wiążą się z doodatkową opłatą ustalana indywidualnie.
13. KG DESIGN oferuje możliwość zamówienia w trybie przyspieszonym – zamówienie EXPRES. Opcja jest możliwa tylko dla PROJEKTÓW GOTOWYCH, zamieszczonych na Stronie Internetowej. Proces projektowy oraz realizacji zostają skrócone do ok 5-8 dni roboczych. Opłata za tryb expres wynosi 50% wartości całego zamówienia.
14. Zlecenia wykonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
15. W sezonie ślubnym czas realizacji może się wydłużyć o dodatkowe 5 -15 dni roboczych. Koszty wysyłki ponosi Klient.
17. Zamówienie wysyłane jest firmą kurierską.
18. KG DESIGN nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.
19. KG DESIGN zobowiązuje się poinformować Klienta o nadaniu przesyłki.
20. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki (nie należy podpisywać listów
przewozowych, ani odbierać przesyłki od kuriera).
21. Po odebraniu przesyłki, prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera stanu zawartości przesyłki. Jeśli zamówiony towar, okaże się uszkodzony należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Dokumenty posiada przy sobie kurier. UWAGA! Protokół szkody należy spisać w momencie odbioru paczki, w innym przypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona przez firme kurierską.
22. Jest mozliwy odbiór osobisty zamówienia (ul. Dołuszycka 32D, 32-700 Bochnia), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór osobisty nie przyśpiesza realzaicji zamówionych Towarów.


VII REKLAMACJE I ZWROT TOWARU

1. Ilości i rodzaje zamówionych elementów za pośrednictwem Sklepu są wiążące. Wszelkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez KG DESIGN
2. Po otrzymaniu przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jej zawartości.
3. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia nie przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych za zamówienie.
4. O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić KG DESIGN.
5. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, itp. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który został zaakceptowany przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres KG DESIGN.
6. W wypadku uznania reklamacji KG DESIGN zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń i wad technicznych, powstałe w wyniku transportu poprzez firmę kurierską, rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres KG DESIGN wraz z protokołem szkody.
8. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć otrzymany rachunek, który jest podstawą reklamacji oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń (lub protokół szkody spisany z kurierem).
9. Przesyłki wysłane na adres KG DESIGN za pobraniem nie są odbierane.
10. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić KG DESIGN w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
11. Reklamacje rozpatrywane są przez KG DESIGN w ciągu 10 dni roboczych.
12. KG DESIGN informuje, że między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które zależą głównie od indywidualnych ustawień monitora, modelu karty graficznej, czy ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym oraz tym, że komputery obsługuja przestrzeń kolorystyczną RGB, a drukarki CMYK. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
13. KG DESIGN zastrzega, że między otrzymaną Próbką a zamówionym Towarem, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne w wyniku róznych czynników, które mają wpływ na technikę druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
14. Poszczególne egzemplarze Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykonanie elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
15. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, niezależną od KG DESIGN. 16. O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
17. KG DESIGN nie przyjmuje zwrotów zamówionych towarów. Produkty kupione w naszym sklepie są personalizowane i wykonywane na indywiduale zamówienie. Przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta.
18. Wszystkie produkty sprzedawane i wykonywane w naszym sklepie są robione na zamówienie oraz według indywidualnych parametrów i specyfikacji wskazanych w zamówieniu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.


VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Treści zamieszczone na stronie internetowej, utwory oraz projekty zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.
2. Wszelkie utwory, oraz zawartości zamieszczone na stronie Internetowej KG DESIGN, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich projektów oraz projektów prezentowanych Klientowi są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność KG DESIGN.
3. Utwory wskazane powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.
4. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym KG DESIGN.
5. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do wyłącznego publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.
6. KG DESIGN zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe

IX. RODO

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamil Kmiecik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KG DESIGN Kamil Kmiecik ul.Dołuszycka 32D 32-700 Bochna, tel. 508235883, NIP: 8681881453
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w celu przygotowania zaproszeń ślubnych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od realizacji zamówienia Klienta.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy stworzenia papeterii ślubnej , a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówień w ramach umowy.
8. KG DESIGN nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom danych. Ponadto Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą wykorzystywane do tworzenia profili.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.
2. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl